Home

Bureau de Smitse video
Bureau de Smitse is gespecialiseerd in het coachen en begeleiden van mensen die werken binnen het onderwijs. Dat kunnen leerkrachten, directeuren of andere medewerkers zijn binnen het openbaar, bijzonder of speciaal basisonderwijs. Ook kan het om leraren en docenten gaan van het voortgezet onderwijs. Van vmbo tot gymnasium. Zowel openbaar, bijzonder als speciaal voortgezet onderwijs. 

Onderwijsmensen kunnen zich individueel bij laten staan door bureau de Smitse in de volgende situaties:

  • Coaching: het veranderen van de eigen werkwijze en het eigen gedrag na burn-out of bij dreigende uitval, bijvoorbeeld vanwege een disbalans tussen werk en privé leven;
  • Re-integratie: terugkeer naar het eigen werk na ziekte;
  • 2e Spoortrajecten, outplacementtrajecten: het vinden van ander werk vanwege (fysieke) beperkingen
    of andere redenen.

Beelden_02Sinds 2008 ben ik, Ingrid Smit, het gezicht achter bureau de Smitse. Ik heb gewerkt als hoofd personeelszaken bij een grote non-profit organisatie en daarna als re-integratieconsulent bij een commerciële organisatie. Ook heb ik bij een grote onderwijsstichting gewerkt. In al die situaties heb ik gemerkt hoe belangrijk het is tijd en aandacht te hebben voor mensen. Daarnaast heb ik ervaren dat ik mensen goed kan helpen als ik zo veel mogelijk aansluit bij hun behoeften.

Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen, ben ik begonnen als zelfstandig coach en loopbaanprofessional en heb ik bureau de Smitse opgericht. Ondertussen heb ik een goede naam opgebouwd en werk ik voor een 20-tal scholenstichtingen, verenigingen en zelfstandige scholen.