2e spoortrajecten

2e Spoortrajecten onderwijs


Tweede spoortrajecten voor het onderwijs worden ingezet op het moment dat een medewerk(st)er langer dan een jaar ziek is(conform de Wet Verbetering Poortwachter), waarbij niet duidelijk is of de re-integratie naar eigen werk in het tweede ziektejaar  succesvol zal verlopen. Een 2e spoortraject bestaat uit 10 coachingsgesprekken. De volgende onderdelen zijn van toepassing:

  • Vrijblijvende kennismaking: de cliënt krijgt in een gesprek de mogelijkheid kennis te maken met de coach en inzicht te krijgen in de werkwijze van bureau de Smitse.
  • Intake: naast het vaststellen van de precieze behoefte aan loopbaanbegeleiding, wordt een heldere doelstelling van het traject geformuleerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de inhoud van het traject, inclusief een tijdsplanning. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en zowel de cliënt als de opdrachtgever ontvangen daar een schriftelijke bevestiging van (het plan van aanpak).
  • Analyse en besluitvorming: In de eerste gesprekken brengen we de kwaliteiten en de ontwikkelpunten van de cliënt in diens professioneel functioneren in kaart. We maken een kwaliteitenanalyse en achterhalen welke communicatievaardigheden en samenwerkingsvaardigheden aanwezig zijn. Veelal maken we een analyse op basis van functieprofielen en ontdekken welke elementen in de inhoud van een functie voor de cliënt essentieel zijn en welke arbeidsomstandigheden voor hem of haar belangrijk zijn. Niet zelden is het nodig om in deze fase gerichte netwerkactiviteiten uit te voeren. Mét deze ingrediënten is het voor de cliënt mogelijk tot een afgewogen besluit over het vervolg van diens loopbaan te komen. Elke afspraak leidt tot een concrete opdracht die de cliënt voor de volgende afspraak uitvoert voor een optimaal resultaat.
  • Sollicitatievaardigheden: zodra het loopbaantraject duidelijkheid geeft over de te volgen koers, wordt de cliënt ondersteund bij diens sollicitatie activiteiten. In de laatste coachingsgesprekken is er o.a. aandacht voor het schrijven van een succesvol curriculum vitae en sollicitatiebrieven, het maken van een netwerkplan, vacatureanalyse, arbeidsmarktverkenning en het voeren van sollicitatiegesprekken en netwerkgesprekken.
  • Eindgesprek: in dit gesprek wordt het traject geëvalueerd. De behaalde resultaten worden besproken en er worden afspraken gemaakt om de door de cliënt geleerde vaardigheden voor de toekomst te behouden en wellicht uit te bouwen.