Opdrachtgevers

Wat kan bureau de Smitse voor u betekenen?

Bureau de Smitse is sinds 2008 actief in de ondersteuning van mensen die werkzaam zijn binnen het onderwijs. Opdrachtgevers zijn stichtingen, verenigingen, scholengemeenschappen of andere onderwijsinstellingen. Hieronder kunt u lezen in welke situaties bureau de Smitse iets voor u kan betekenen. Wilt u meer informatie, vraag dan een brochure aan of neem contact op voor een geheel vrijblijvende kennismaking of offerte.

Bureau de Smitse ondersteunt onderwijsmensen op de volgende terreinen:
Coaching, re-integratie, loopbaanbegeleiding, beoordelingstrajecten en ondersteuning bij communicatieproblemen.  In de meeste gevallen verzorg ik (Ingrid Smit) zelf de trajecten, maar soms maak ik gebruik van enkele specialisten uit mijn netwerk. Verder ben ik opgenomen in het register  van Noloc, de landelijke vereniging van loopbaanprofessionals.

Coaching  

Coaching wordt ingezet voor medewerkers die in essentie goed functioneren maar uitgevallen zijn door bijvoorbeeld:

 • Overspannenheid;
 • burn-out;
 • andere ziekten.

Ook kan coaching worden ingezet om uitval in de toekomst juist te voorkomen, bijvoorbeeld bij:

 • frequent kortdurend verzuim;
 • verwachte problemen als gevolg van verplichte mobiliteit;
 • bij een verstoorde werk-privé balans;
 • andere stressopbouw.

Re-integratie 

Zodra mensen na een meestal langere ziekteperiode, terug keren naar hun werk, is een geleidelijke opbouw en een goede monitoring van de voortgang, van groot belang. En als er sprake is van terugkeer na overspannenheid of burn-out is er hierbij ook aandacht voor het veranderen van het eigen gedrag, om uitval in de toekomst te voorkomen

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is de verzamelnaam voor alle trajecten die als rode draad hebben dat een herbezinning op het huidige werk plaatsvind. Dit zijn individuele loopbaantrajecten  zoals:

 • een 2e spoortraject;
 • een outplacementtraject;
 • een duaal traject;
 • een loopbaanbegeleidingstraject (of in de verkorte vorm: een loopbaanscan).

Bureau de Smitse heeft daarnaast ook een groepstraining ‘Loopbaanbezinning’ ontworpen.

In een tweede spoortraject is er veelal sprake van een situatie waarin een medewerk(st)er langdurig ziek is. Veelal vinden 2e spoortrajecten plaats in het tweede ziektejaar van de medewerker, conform de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter. Er is dan sprake van een situatie waarin het niet duidelijk is of de medewerk(st)er in het tweede ziektejaar voldoende zal herstellen om het eigen werk weer te kunnen uitvoeren.

Outplacementtrajecten vinden plaats als werkgever en werknemer met elkaar zijn overeengekomen om de samenwerking te beëindigen. De werknemer wordt begeleid in diens zoektocht naar ander werk buiten de huidige organisatie.

In een duaal traject is er sprake van een 2 sporen beleid. Hierbij wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden om na een ziekteperiode, terug te keren naar eigen werk of naar  arbeidsmogelijkheden buiten de eigen organisatie.

Bij een loopbaanbegeleidingstraject worden mensen begeleid die twijfelen of werken in het onderwijs nog wel bij hun past en die willen ontdekken welke arbeidsalternatieven er  voor hen zijn. Ook kan de vraag zijn wat er voor alternatieve arbeidsmogelijkheden zijn binnen het onderwijs.

Beoordelingstraject

Bureau de Smitse biedt ondersteuning bij de complexere personeelsdossiers waarin sprake is van bijvoorbeeld een grillig ziekteverzuimbeeld of een langlopende, onopgeloste conflictsituatie met een specifieke medewerk(st)er. Hiervoor kan een beoordelingstraject worden ingezet, al dan niet in combinatie met een coachingstraject.

Communicatieproblemen

Tenslotte biedt bureau de Smitse ondersteuning, bij situaties waarin de communicatie tussen verschillende medewerkers dusdanig is verslechterd, dat externe begeleiding op zijn plaats is.