Visie

Beelden_05Visie

In mijn visie staat de gedachte centraal dat ieder mens kwaliteiten en vaardigheden heeft. Ideaal is het als iedereen in een organisatie werkt waar van  die kwaliteiten en vaardigheden gebruik wordt gemaakt. Dat klinkt eenvoudig maar in een voortdurend veranderende samenleving worden de eisen die aan medewerk(st)ers worden gesteld, regelmatig bijgesteld.

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens zich kan ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kan leren. Dat is een leerproces. Soms zitten weerstanden dat leerproces in de weg, soms spelen andere zaken een rol. Bij de problemen die mensen tegenkomen in hun werk of loopbaan biedt  bureau de Smitse ondersteuning op maat. Altijd wordt in kaart gebracht waar de cliënt behoefte aan heeft en waar de organisatie behoefte aan heeft. Op basis daarvan wordt de ondersteuning vorm gegeven.

Soms vraagt een organisatie veranderingen van medewerk(st)ers die te ver van hen af staan. In dat geval is het beter
een werkomgeving te zoeken die meer aansluit bij de bestaande kwaliteiten en vaardigheden. Ook daarin is
bureau de Smitse behulpzaam.