Onderwijs

Beelden_04

Het onderwijs is al jaren een sector waar veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Allerlei nieuwe ontwikkelingen bieden steeds nieuwe uitdagingen. Dat maakt het onderwijsveld een interessant vakgebied om werkzaam
in te zijn.

Werden (basis)scholen de laatste jaren geconfronteerd met afnemende leerlingaantallen, nu is daar een kentering zichtbaar en is er, zeker in de grotere steden, sprake van een duidelijke groei. Het vinden van goede leerkrachten en vakdocenten levert hierdoor nu regelmatig problemen op. Tegelijkertijd is er sprake van grote(re) klassen en ook blijkt dat in het basisonderwijs het regelmatig nodig is om met combinatieklasssen te werken. Er moet in het onderwijs onder andere opbrengstgericht gewerkt worden; leerlingvolgsystemen worden steeds belangrijker. De voors en tegens van de invoering van ‘passend onderwijs’ worden gaandeweg duidelijk.

Voor mensen die nu in het onderwijs werken zijn vernieuwingen aan de orde van de dag. er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de nieuwste media. Leren via de ipad is eerder regel dan uitzondering. De vraag hoe om te gaan met ‘fake-news’ is hierbij een mooi voorbeeld van een nieuw les thema.

Als P&O ondersteuner, verzuimcoördinator of als directeur van een school of stichting, heeft u  allemaal met de veranderingen binnen het onderwijs te maken. Maar uiteraard ook de leerkrachten, leraren en docenten  en alle anderen die binnen het onderwijs werkzaam zijn.

Problemen
Werknemers binnen het onderwijs kunnen problemen hebben met deze of andere veranderingen in hun werk. Ze maken zich zorgen over wat die veranderingen betekenen voor hun werk of voor hun eigen loopbaan. Soms ervaren ze te veel druk, willen het werk te goed doen en leggen de lat (te) hoog. Met alle gevolgen van dien. Fysieke klachten, overspannenheid of burn-out. Soms ontstaan er samenwerkingsproblemen of communicatieproblemen. Er kan sprake zijn van stijgend ziekteverzuim of misschien wel een arbeidsconflict. Al dan niet uitgedaagd door een leidinggevende, stellen mensen in het onderwijs zich soms de vraag of hun werk nog wel bij hun past. Of, als ze daar wel van overtuigd zijn, is de vraag hoe ze hun werk zo kunnen uitvoeren dat er sprake is van een goede balans tussen werk en privéleven.

Oplossingen
Een aantal van de geschetste problemen wordt al goed opgelost op de werkvloer, al dan niet met behulp van een verzuimconsulent of  P&O functionaris. Toch resteert er een categorie problemen waar meer aandacht voor nodig is. Problemen waar de hulp van een onafhankelijke buitenstaander onontbeerlijk is. Als verzuimconsulent, P&O functionaris of leidinggevende wordt u vaak te veel als belanghebbende gezien en is het tijdsbeslag voor u veel te groot om dieper op het individuele vraagstuk van de medewerk(st)er in te gaan. Medewerkers die het betreft vinden het erg prettig om ondersteuning te ontvangen van iemand van buiten de eigen organisatie. Daar kunnen ze zich vrij voelen om alles in te brengen wat zij willen, zonder dat dat binnen de organisatie gevolgen hoeft te  hebben.

De externe coach
Werknemers binnen het onderwijs, die de problemen in hun werk of in hun loopbaan willen oplossen, kunnen begeleid worden door een deskundige externe coach. Ze worden door hun coach geholpen hun problemen in kaart te brengen en ontvangen de juiste handreikingen om die problemen zelf op te lossen. Na afloop van een coachingstraject gaan mensen weer met plezier naar hun werk, werken zij effectief en zien zij eventuele veranderingen met vertrouwen tegemoet. Dit is ook de bedoeling van re-integratietrajecten.

Bij twijfel over de beroepskeuze kunnen de persoonlijke kwaliteiten in kaart worden gebracht, alternatieven worden ontwikkeld en een toekomstperspectief gemaakt, waarbij de medewerk(st)er weer effectief en met plezier kan functioneren, binnen dan wel buiten de eigen organisatie.