Clienten

Beelden_06Sinds 2008 ben ik actief in de begeleiding van mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Onlangs heb ik een aantal cliënten, waar ik aan het einde van hun traject afscheid van nam, gevraagd of zij kort iets willen vertellen over hoe zij de begeleiding hebben ervaren en wat ze er aan hebben gehad. Hieronder volgen de reacties van verschillende oud-cliënten.

  • In februari 2014 kwam ik bij Bureau De Smitse terecht. Ik raakte overspannen door een aantal veranderingen binnen mijn school waardoor er van binnen iets bij mij knapte. Door jarenlange perfectie en het stellen van te hoge eisen raakte ik mezelf kwijt. Ingrid hielp mij om de problemen in kaart te brengen en gaf mij concrete handreikingen om mijn problemen aan te pakken en op te lossen. Ik heb Ingrid ervaren als een warm en liefdevol persoon die echt naar mij luisterde. Een persoon met een open houding, zonder oordelen, iemand die goed kon reflecteren, die de tijd nam en mij op de juiste wijze wist te motiveren om mijn gedrag en de bijbehorende valkuilen aan te pakken.

    Ook wist zij heel goed te functioneren als contactpersoon tussen mij, de school en de ARBO arts toen alle veranderingen te snel bleken te gaan en ik het gevoel kreeg weer terug te vallen in bepaalde patronen en angsten. Ingrid was diegene die ingreep en mij hielp om mijn grenzen aan te geven en de tijd de nemen voor mijn hele veranderingsproces. Een proces waarin ik heb geleerd om niet te moeten maar te mogen.

C de Groot, werkzaam als leerkracht op CBS De Rank Meerkerk

  • Onder begeleiding van Ingrid was het coachings-traject een aangename en leerzame tijd. Ingrid luistert, toont begrip, vraagt door, plaatst waar nodig een vrolijke, relativerende opmerking en schroomt niet om via opbouwende kritiek inzicht te verschaffen in het proces van overbelast raken. In deze sfeer ontstond vertrouwen. Haar deskundige aanwijzingen, professioneel en toegespitst op mijn werksituatie in het onderwijs, hebben mij geholpen om te komen waar ik nu ben. Ik ga weer met plezier en enthousiasme naar het werk.

Evelyn , Stichting Primair Onderwijs Maas en Waal


  • Een tijd terug raakte ik op mijn werkplek steeds gestresster. Mijn werkgever raadde mij aan om bij Ingrid langs te gaan voor adviezen rond timemanagement. Ingrid legde al snel de vinger op de zere plek en constateerde burn-out gerelateerde klachten. Zij zag wat voor anderen (inclusief mijzelf) lang ongezien was gebleven en daarvoor ben ik haar erg dankbaar. Ik heb Ingrid ervaren als een kundig coach met het hart op de juiste plek. De praktijkruimte heeft ook een warm en uitnodigend karakter.

Carole Westerkamp, Merewade college, Gorinchem

  • Ik heb het coachingtraject bij Ingrid Smit als erg waardevol en prettig ervaren. We hebben doelgericht gewerkt. Ingrid verstaat de kunst om in een goede, veilige sfeer snel tot de kern van de problematiek te komen. Daarnaast heeft zij veel middelen in huis om daar aan te werken en kan concrete handvatten aanreiken om verder te komen. Zij weet hoe scholen werken. Dit heeft er toe geleid dat ik nu anders en beter in mijn werk sta. Ik kijk met tevredenheid en dankbaarheid terug op de bijeenkomsten.

René Rovers, Michaelcollege, Prinsenbeek

  • Ik had de verplichting om een door mijn bestuur opgelegd bureau te bezoeken i.v.m. met het volgen van een zgn. 2e spoor. In de eerste instantie ging ik er vanuit dat dit niet nodig was, dus ik ging erheen met mijn hakken in het zand. Ingrid begreep dit heel goed, pas aan het eind van de sessies bleek dat ze sprak uit eigen ervaring. Gaande het jaar leerde ze mij goed kennen en stemde haar sessies af op mij. Geen standaard maar echt luisteren en meedenken. Ook tussen de gesprekken door maakte ze tijd om samen re-integratieschema’s te maken. Er was altijd de mogelijkheid om te bellen of te mailen en altijd nam ze ruim de tijd om mee te zoeken naar antwoorden op vragen die ik had.

    Het is uiteindelijk niet gelukt om gedurende het jaar weer echt aan het werk te komen door diverse medische oorzaken, maar Ingrid is altijd een grote steun geweest en heeft aangegeven dat ook te willen zijn nu de sessies afgelopen zijn. Ik mag haar altijd mailen of bellen. Ik heb me steeds op mijn gemak gevoeld tijdens de gesprekken en dat was voor mij goud waard.

Mary de Lorijn